Skip to main content
search
0

 

Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti kynja á vinnumarkaði. Jafnlaunavottun var lögfest í júní 2017. Frá þeim tíma bera fyrirtæki og stofnanir ábyrgð á því að setja upp kerfi sem tryggir að ákvarðanir um laun byggi á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér mismunun. Launaákvarðanir eru byggðar á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020, gildandi kjarasamningum og öðrum þeim lögum og reglum sem tryggja að fyllsta jafnréttis sé gætt

Í upphafi árs 2019 hófst innleiðing formlegs jafnlaunakerfis hjá félaginu. Í apríl var launagreining gerð og niðurstaða hennar var sú að kynbundinn launamunur mældist ekki meðal starfsmanna félagsins. Í lok árs fór fram úttekt frá viðurkenndri vottunarstofu (iCert ehf) sem staðfesti að félagið hafi innleitt, skjalfest og gert áætlanir um stöðugt viðhald á jafnlaunakerfi sínu. Jafnlaunakerfi félagsins fékk viðhaldsúttektir í lok árs 2020 og 2021 og mælt var með óbreyttri stöðu vottunar.

Í lok árs 2022 var gerð endurvottunarúttekt á kerfinu. Niðurstaða hennar var sú að það uppfyllir kröfur staðalsins og gildandi verklagsreglur kerfisins. Úttektarstjóri mælti með óbreyttri stöðu vottunar.

Ás styrktarfélag starfrækir jafnlaunakerfi samkvæmt þeim kröfum sem settar eru fram í staðlinum ÍST 85:2012.

Vottunin gildir til loka árs 2025.

Hér getur þú lesið Jafnlaunastefnu félagsins.

Hér getur þú lesið Jafnréttisáætlun félagsins.