Atvinna í boði

Ás styrktarfélag veitir fötluðu fólki fjölbreytta og metnaðarfulla þjónustu.

 

Félagið hefur að geyma framsækinn starfsmannahóp og góðan starfsanda sem skilar sér í faglegu og áhugaverðu starfi. 

 

Við hvetjum áhugasama, óháð kyni og uppruna að sækja um. Íslenskukunnátta er nauðsynleg.

 

Hægt er að sækja um stöðurnar í gegnum heimasíðu félagsins.

 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss styrktarfélags.

 

Ás styrktarfélag hefur fengið vottun á jafnlaunakerfi sitt samkvæmt ÍST 85:2012. Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði.

 

Eftirfarandi stöður eru lausar í augnablikinu:

 

   1. Þroskaþjálfi í Vinnu og virkni
   2. Stuðningsfulltrúi í Vinnu og virkni
   3. Þroskaþjálfi í vaktavinnu í Langagerði
   4. Stuðningsfulltrúi í vakatavinnu í búsetu
   5. Launafulltrúi

_______________________________________________________________________________________

 

 

 1. Þroskaþjálfi í Vinnu og virkni

 

Ás styrktarfélag óskar eftir þroskaþjálfum til starfa í Vinnu og virkni. Um er að ræða vinnustaði, þar sem fullorðið fatlað fólk er í vinnu og virkni.

 

Starfsstöðvarnar eru í Bjarkarás og Lækjarás, Stjörnugróf 7-9 og í Ási vinnustofu, Ögurhvarfi 6.

 

Vinnutíminn er á bilinu 8.00-16.30.

 

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Ber ábyrgð á fagleglegu starfi, miðlar þekkingu til annara starfsmanna og veita þeim stuðning.
 • Setur upp og fylgir eftir dagskipulagi.
 • Styður við og aðstoðar fatlaða starfsmenn í vinnu og virkni.
 • Sinnir stuðningi og ráðgjöf, tryggir að sjálfsákvörðunarréttur sé virtur og að veitt sé einstaklingsmiðuð þjónusta.
 • Sinnir og viðheldur góðu samstarfi við aðstandendur og tengslastofnanir. 
 • Nýtir undirbúningstíma til skipulags og verkefna sem viðkoma starfinu

 

Hæfniskröfur: 

 • B.A. próf í í þroskaþjálfafræðum og starfsréttindi.
 • Þekking á sviði þjónustu við fatlað fólk og ríkjandi hugmyndafræði.
 • Góð samskipta- og samstarfsfærni og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Góð almenn tölvukunnátta.
 • Hreint sakarvottorð.

 

 

Nánari upplýsingar veitir:

 

Stöðurnar eru laus strax eða eftir samkomulagi. 

Við hvetjum áhugasama, óháð kyni og uppruna að sækja um.

 ______________________________________________________________________________________

 

2.Stuðningsfulltrúi í Vinnu og virkni

 

Í Vinnu og virkni eru laus störf stuðningsfulltrúa í dagvinnu.

Vinnustaðirnir eru Bjarkarás og Lækjarás í Stjörnugróf 7-9, Reykjavík og

Ás vinnustofa í Ögurhvarfi 6, Kópavogi.

 

Óskað er eftir fólki í 100 % starfshlutfall.

Vinnutíminn er á bilinu 8.00-16.30.

 

Starfsmenn í vinnu og virkni taka þátt í fjölbreyttum og krefjandi verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í sveigjanlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veitir starfsmönnum með fötluðum aðstoð og leiðbeinir eftir þörfum varðandi vinnu, umönnun, félagslega þætti, sjálfshjálp og boðskipti
 • Setur sig inn í tjáningarform eða sérstakar aðstæður starfsmanna með fötlun
 • Leiðbeinir og aðstoðar við athafnir daglegs lífs
 • Fylgir í vinnu og virkni tilboð

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi sveigjanleiki, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Íslenskukunnátta
 • Hreint sakavottorð
 • Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri og tala íslensku.

 

Stöðurnar eru lausar frá og með miðjum ágúst eða eftir nánara samkomulagi. 

 

Við hvetjum áhugasama, óháð kyni og uppruna að sækja um.

 

 

_______________________________________________________________________________________   

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu.